Kadra

W naszym przedszkolu pracuje personel, który posiada wymagane kwalifikacje oraz duże doświadczenie zawodowe, dzięki wieloletniej pracy z dziećmi.

Nauczyciele systematycznie uczestniczą w kursach, szkoleniach i warsztatach oraz innych formach doskonalenia zawodowego.

Nasza kadra pedagogiczna na rok szkolny 2023/2024:

  • mgr Małgorzata Migasdyrektor przedszkola, kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – wychowanie przedszkolne;

  • w grupie dzieci 3-letnichMOTYLKI pracuje Pani mgr Weronika Migas-Malinowska, kwalifikacje: wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym – edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz studia magisterskie na kierunku Filozofia;

  • w grupie dzieci 4-letnich – TROSKLIWE MISIE pracuje Pani mgr Violetta Jastrzębska, kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna;

  • w grupie dzieci 5-letnich KRASNOLUDKI pracuje Pani mgr Izabela Hermann, kwalifikacje: wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym – edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika opiekuńczo wychowawcza i terapia pedagogiczna oraz studia podyplomowe – nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

  • w grupie dzieci 4/5-letnich – BIEDRONKI pracuje Pani Magdalena Andrzejewska, kwalifikacje: wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym – edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz Studium Nauczycielskie – nauczanie początkowe;

  • w grupie dzieci 6-letnich – ŻABKI pracuje Pani Agata Malenta, kwalifikacje: wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe;

  • w grupie dzieci 6-letnich – PSZCZÓŁKI pracuje Pani mgr Jolanta Martyńska, kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem  pedagogicznym – wychowanie przedszkolne;

  • Religia – ks. Piotr Szymkowiak, kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Teologia z przygotowaniem pedagogicznym;

  • Logopedia – mgr Katarzyna Radziszewska, kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Filologia Polska w zakresie Specjalności Nauczycielskiej, studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej – Logopedii, studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii;

  • Dyżur popołudniowy: Pani Barbara Szymańska, kwalifikacje: wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz dyplom ukończenia Studium Wychowania Przedszkolnego;