Podpisz umowę na rok szkolny 2023/2024

2 czerwca, 2023

Rodzice dzieci nowo przyjętych do Przedszkola „SŁONECZKO” na rok szkolny 2023/2024 zobowiązani są podpisać umowę w dniach 1213 czerwca 2023 w godzinach 8:00 – 16:00.

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w roku szkolnym 2023/2024 otrzymają umowy do wypełnienia i podpisania w kopertach. Po uzupełnieniu jeden egzemplarz umowy rodzice zwracają do przedszkola.

Odpłatność czerwiec 2023

2 czerwca, 2023

Informujemy, iż na udostępnione przez Państwa adresy e-mail została przesłana informacja dla rodziców dotycząca bieżącej odpłatności za miesiąc czerwiec 2023r – termin płatności 15.06.2023r. 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022r., opłata za każdą godzinę przekraczającą podstawę programową od dnia 1 stycznia 2023r. w Przedszkolu „SŁONECZKO” po waloryzacji wynosi 1,14 zł.

W roku szkolnym 2022/2023 rodzice dzieci 6 letnich (rocznik 2016) realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego są zwolnieni z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i ponoszą jedynie koszty wyżywienia.

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI rok szkolny 2022-2023

Wiosna w lesie

25 kwietnia, 2023

Mimo niepogody w środę 19 kwietnia przedszkolaki z grupy „MOTYLKI” i „PSZCZÓŁKI” wybrały się na wycieczkę do lasu w okolice „Dziewiczej Góry”. Przeczytaj resztę tego wpisu »