Odpłatność wrzesień 2023

7 września, 2023

Informujemy, iż na udostępnione przez Państwa adresy  e-mail została przesłana informacja dla rodziców dotycząca bieżącej odpłatności za miesiąc wrzesień 2023r. Termin płatności 15.09.2023r. 

UWAGA! Jeżeli ktoś z Państwa nie nie otrzymał powyższej informacji prosimy o dokładne sprawdzenie swojej poczty lub o  kontakt na e-mail przedszkola: [email protected]

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w miesiącu wrześniu mają rozliczoną ewentualną nadpłatę za miesiąc czerwiec 2023 lub sierpień 2023 – dyżur letni (jeżeli w wyniku rozliczenia przy kwocie salda pojawia się „-” oznacza to, nadpłatę na koncie i brak obowiązku zapłaty).

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022r., opłata za każdą godzinę przekraczającą podstawę programową od dnia 1 września 2023r. w Przedszkolu „SŁONECZKO” po waloryzacji wynosi 1,30 zł.

W roku szkolnym 2023-2024 rodzice dzieci 6 letnich (rocznik 2017) realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego są zwolnieni z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i ponoszą jedynie koszty wyżywienia.

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI rok szkolny 2023-2024

Zebranie z rodzicami

30 sierpnia, 2023

Zebranie z rodzicami odbędzie się w środę 6 września. Godzina 16³ºspotkanie informacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych z p. Dyrektor. Godzina 17ºº zebrania z wychowawczyniami w grupach.

Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się szkole

22 czerwca, 2023

W roku szkolnym 2022/2023 pożegnaliśmy dwie grupy sześciolatków. Przeczytaj resztę tego wpisu »