Odpłatność LIPIEC 2024 dyżur letni

2 lipca, 2024

Informujemy, iż na udostępnione przez Państwa adresy  e-mail została przesłana informacja dla rodziców dotycząca bieżącej odpłatności za miesiąc lipiec 2024r. (dyżur letni). Termin płatności 15.07.2024r. 

Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci uczęszczających w okresie dyżuru letniego do naszej placówki została naliczona zgodnie z obowiązującym regulaminem pobierania odpłatności Przedszkola „SŁONECZKO” w Murowanej Goślinie, pełniącego dyżur od 01.07.2024 do 31.07.2024

WAGA! Jeżeli ktoś z Państwa nie nie otrzymał powyższej informacji prosimy o dokładne sprawdzenie swojej poczty, informację na e-mail przedszkola ([email protected]) lub o kontakt telefoniczny (nr telefonu 61 8122 804)

W roku szkolnym 2023-2024 rodzice dzieci 6 letnich (rocznik 2017) realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego są zwolnieni z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i ponoszą jedynie koszty wyżywienia.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022r., opłata za każdą godzinę przekraczającą podstawę programową od dnia 1 września 2023r. w Przedszkolu „SŁONECZKO” po waloryzacji wynosi 1,30 zł.

Jeżeli w wyniku rozliczenia przy kwocie salda na kwitariuszu pojawia się „-” oznacza to, nadpłatę na koncie i brak obowiązku zapłaty.

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI rok szkolny 2023-2024

Podpisz umowę na rok szkolny 2024/2025

29 maja, 2024

Rodzice dzieci nowo przyjętych do Przedszkola „SŁONECZKO” na rok szkolny 2024/2025 zobowiązani są podpisać umowę w dniach 1011 czerwca 2024 w godzinach 8:00 – 16:00.

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w roku szkolnym 2024/2025 otrzymają umowy do wypełnienia i podpisania w kopertach. Po uzupełnieniu jeden egzemplarz umowy rodzice zwracają do przedszkola.

Dyżur letni 2024

20 maja, 2024

W roku szkolnym 2023/2024 w Przedszkolu „SŁONECZKO” dyżur wakacyjny odbędzie się w okresie od 01.07.2024r. do 31.07.2024r. Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w okresie letnim zobowiązani  złożyć w terminie od 03.06.2024 do 14.06.2024 Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur letni”, która jest dostępna w naszej placówce lub na stronie internetowej Przedszkola „SŁONECZKO” www.sloneczko.edu.pl

W miesiącu lipcu 2024 oprócz dzieci uczęszczających do naszej placówki, podczas tegorocznego dyżuru letniego, mogą uczęszczać dzieci wyłącznie z Przedszkola „PROMYK” w Murowanej Goślinie, których rodzice również zobowiązani są do złożenia karty zgłoszenia w wyżej wskazanym terminie.

W miesiącu sierpniu 2024 Przedszkole „SŁONECZKO” będzie nieczynne z powodu przerwy urlopowej. W tym okresie dyżur letni, dla dzieci z naszej placówki, pełnić będzie Przedszkole „PROMYK” w Murowanej Goślinie.

KARTA ZGŁOSZENIA dyżur letni 2024