Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się szkole (21-22.06.2023)