„Woda źródłem życia”

W dniach od 26 do 30 kwietnia realizowany był w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych projekt o wodzie.Celem tego projektu było uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz zrozumienie konieczności jej oszczędzania. Dzieci w ramach projektu wykonywały różne doświadczenia i eksperymenty z wodą, ćwicząc umiejętności wnioskowania oraz myślenia przyczynowo – skutkowego. Rozwijały także aktywność twórczą poprzez ekspresję słowną, muzyczno-ruchową i plastyczną. Obejrzały też filmy edukacyjne na temat zjawisk przyrodniczych i różnych sposobów wykorzystania wody. Przedszkolaki chętnie i aktywnie brały udział w proponowanych działaniach i współpracowały w grupach. Efekty pracy wokół projektu można podziwiać w holu przedszkola i na załączonych zdjęciach.

Galeria 

Komentarze są wyłączone.