Wycieczka do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra” (19-21.04.2023)