„Jak Jesień liście malowała-jesienne inspiracje plastyczne” (10/2022)