Podpisz umowę na rok szkolny 2024/2025

Rodzice dzieci nowo przyjętych do Przedszkola „SŁONECZKO” na rok szkolny 2024/2025 zobowiązani są podpisać umowę w dniach 1011 czerwca 2024 w godzinach 8:00 – 16:00.

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w roku szkolnym 2024/2025 otrzymają umowy do wypełnienia i podpisania w kopertach. Po uzupełnieniu jeden egzemplarz umowy rodzice zwracają do przedszkola.

Komentarze są wyłączone.