Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Harmonogram rekrutacji dzieci do Przedszkola „SŁONECZKO” na rok szkolny 2024/2025

1) od 1 marca do 15 marca – wydawanie i przyjmowanie „kart zgłoszenia dziecka do przedszkola” oraz pobieranie w/w kart na stronie internetowej www.sloneczko.edu.pl

2) od 18 marca do 22 marca – rozpatrywanie złożonych „kart zgłoszeń”

3) 25 marca – informacja o wynikach rekrutacji

Komentarze są wyłączone.