„MISIOWE OPOWIEŚCI”

Program edukacyjny „Misiowe opowieści” adresowany był do przedszkolaków, nauczycieli oraz rodziców. 

Realizowany był od 23 do 27 listopada we wszystkich grupach wiekowych i miał na celu włączenie przedszkola w obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia, zapoznanie dzieci z historią powstania pluszowej maskotki, stworzenie sytuacji edukacyjnych służących aktywizowaniu dzieci, rozwój ich zdolności manualnych i  artystycznych oraz rozwijanie zainteresowania książką. Urodziny Misia przebiegały w wesołej atmosferze. Pierwszego dnia dzieci przebrały się za niedźwiadki, przyniosły z domu swojego pluszowego misia, śpiewały 100 lat misiom, następnie bawiły się z nim, a nawet spały. W każdej sali zorganizowano kąciki „misiowych przytulanek” oraz czytelnicze. Dzieci z grupy „LEŚNE SKRZATY”, „TROSKLIWE MISIE ” i  „BIEDRONKI” uczestniczyły w spotkaniu z misiem w Bibliotece Publicznej biorąc aktywny udział w różnorodnych zabawach. Współpracując ze szkołą zaproszono dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 do czytania bajek, a także rodziców. W każdej grupie wiekowej prowadzono rozmowy, czytano bajki i opowiadania o misiach i niedźwiadkach, wykonywano szereg prac plastycznych, oglądano filmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z realizacji i przebiegu projektu. Aktywny udział dzieci i rodziców przyniósł oczekiwane rezultaty. Wszyscy bawili się wesoło i na długo zapamiętają te wydarzenia. Projekt edukacyjny pomógł oddziałowywać na wyobraźnię dzieci ich zmysły, pobudził procesy poznawcze co pozwala utrwalić zdobytą wiedzę. Projekt został opracowany przez nauczycielki Panią Violettę Jastrzębską i Panią Renatę Hoffmann.

Galeria

Komentarze są wyłączone.