Wytyczne dla przedszkoli!

5 maja, 2020

COVID-19

7 kwietnia, 2020

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informujemy, iż w momencie uruchomienia placówki i związanej z tym bieżącej odpłatności konieczna będzie zmiana formy jej płatności. W związku z tym prosimy rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola „SŁONECZKO” w roku szkolnym 2019/2020, o przesłanie w trybie pilnym na adres [email protected] informacji o następującej treści: „Udostępniam mój adres e-mail w celu przetwarzania danych osobowych wynikających z konieczności regulowania miesięcznych opłat za przedszkole” oraz imię i nazwisko dziecka.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 od 2 marca 2020

26 lutego, 2020

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zostaną podane do wiadomości rodziców w późniejszym terminie.