Kadra

W naszym przedszkolu pracuje personel, który posiada wymagane kwalifikacje oraz duże doświadczenie zawodowe, dzięki wieloletniej pracy z dziećmi.

Nauczyciele systematycznie uczestniczą w kursach, szkoleniach i warsztatach oraz innych formach doskonalenia zawodowego.

Nasza kadra pedagogiczna na rok szkolny 2021/2022:

  • mgr Małgorzata Migas – dyrektor przedszkola, kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – wychowanie przedszkolne;
  • w grupie dzieci 3letnichKRASNOLUDKI pracuje Pani mgr Izabela Hermann,  kwalifikacje: wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym – edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika opiekuńczo wychowawcza i terapia pedagogiczna oraz studia podyplomowe – nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • w grupie dzieci 4-letnichŻABKI pracuje Pani mgr Patrycja Dukat, kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
  • w grupie dzieci 5/6 – letnichMOTYLKI pracuje Pani mgr Weronika Migas-Malinowska, kwalifikacje: wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym – edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz studia magisterskie na kierunku Filozofia;
  • w grupie dzieci 4/5/6-letnich – BIEDRONKI pracuje Pani Magdalena Andrzejewska, kwalifikacje: wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym – edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz Studium Nauczycielskie – nauczanie początkowe;
  • w grupie dzieci 5letnich – PSZCZÓŁKI pracuje Pani mgr Jolanta Martyńska, kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem  pedagogicznym – wychowanie przedszkolne;
  • w grupie dzieci 6-letnich – TROSKLIWE MISIE pracuje Pani mgr Violetta Jastrzębska, kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna;
  • Religia – ks. Piotr Szymkowiak, kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Teologia z przygotowaniem pedagogicznym;
  • Logopedia – mgr Katarzyna Radziszewska, kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Filologia Polska w zakresie Specjalności Nauczycielskiej, studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej – Logopedii, studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii;
  • Dyżur popołudniowy: Pani Barbara Szymańska, kwalifikacje: wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz dyplom ukończenia Studium Wychowania Przedszkolnego;