Kadra

W naszym przedszkolu pracuje personel, który posiada wymagane kwalifikacje oraz duże doświadczenie zawodowe, dzięki wieloletniej pracy z dziećmi.

Nauczyciele systematycznie uczestniczą w kursach, szkoleniach i warsztatach oraz innych formach doskonalenia zawodowego.

Nasza kadra pedagogiczna na rok szkolny 2019/2020:

 • mgr Małgorzata Migas – dyrektor przedszkola, kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – wychowanie przedszkolne;
 • w grupie dzieci 3-letnich PSZCZÓŁKI pracuje Pani mgr Jolanta Martyńska kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem  pedagogicznym – wychowanie przedszkolne;
 • w grupie dzieci 3/4 – letnichMOTYLKI pracuje Pani mgr Honorata Tuliszka kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika;
 • w grupie dzieci 5/6-letnich – BIEDRONKI pracuje Pani Magdalena Andrzejewska kwalifikacje: wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym – edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz Studium Nauczycielskie – nauczanie początkowe;
 • w grupie dzieci 4letnich – TROSKLIWE MISIE pracuje Pani mgr Violetta Jastrzębska                                                                                                          kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna;
 • w grupie dzieci 5-letnich – KRASNOLUDKI pracuje Pani mgr Izabela Hermann  kwalifikacje: wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym – edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika opiekuńczo wychowawcza i terapia pedagogiczna oraz studia podyplomowe – nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • w grupie dzieci 6letnichŻABKI pracuje Pani mgr Sonia Orlińska kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna;
 • Religia – ks. Piotr Szymkowiak, kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Teologia z przygotowaniem pedagogicznym;
 • Logopedia – mgr Katarzyna Radziszewska, kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Filologia Polska w zakresie Specjalności Nauczycielskiej, studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej – Logopedii, studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii;
 • Dyżur popołudniowy: Pani Katarzyna Paszkiewicz, kwalifikacje: dyplom ukończenia Studium Nauczycielskiego;
 • Dyżur popołudniowy: Pani Barbara Szymańska, kwalifikacje: wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz dyplom ukończenia Studium Wychowania Przedszkolnego;