Kadra

W naszym przedszkolu pracuje personel, który posiada wymagane kwalifikacje oraz duże doświadczenie zawodowe, dzięki wieloletniej pracy z dziećmi.

Nauczyciele systematycznie uczestniczą w kursach, szkoleniach i warsztatach oraz innych formach doskonalenia zawodowego.

Nasza kadra pedagogiczna ( rok szkolny 2017/2018):

  • mgr Małgorzata Migas – dyrektor przedszkolakwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – wychowanie przedszkolne;
  • w grupie dzieci 3-letnich KRASNOLUDKI pracuje Pani mgr Teresa Zenobia Wojtkowiak                                                                                                  kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie, przygotowanie pedagogiczne, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;
  • w grupie dzieci 3/4 – letnichŻABKI pracuje Pani mgr Sonia Orlińska                                                                                                                kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna;
  • w grupie dzieci 4/5-letnich PSZCZÓŁKI  pracuje Pani mgr Jolanta Martyńska                                                                                                                            kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – wychowanie przedszkolne;
  • w grupie dzieci 4/5-letnich – LEŚNE SKRZATY pracuje Pani Renata Hoffmann                                                                                                                  kwalifikacje: Studium Nauczycielskie – wychowanie przedszkolne;
  • w grupie dzieci 6-letnich – BIEDRONKI  pracuje  Pani Magdalena Andrzejewska                                                                                                              kwalifikacje: wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym – edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz Studium Nauczycielskie – nauczanie początkowe;
  • w grupie dzieci 6-letnichTROSKLIWE MISIE pracuje Pani mgr Violetta Jastrzębska                                                                                              kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna;
  • dyżur popołudniowy Pani Ewa Wylegała                                                                                                                                                                                      kwalifikacje: Studium Nauczycielskie – wychowanie przedszkolne;