Podpisz umowę na rok szkolny 2022/2023

Rodzice dzieci nowo przyjętych do Przedszkola „SŁONECZKO” na rok szkolny 2022/2023 zobowiązani są podpisać „Umowę w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizycznąw dniach 7-8 czerwca 2022r. w godzinach 8:00 – 16:00.

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w roku szkolnym 2022/2023 otrzymają umowy do wypełnienia i podpisania w „szarych kopertach”. Po uzupełnieniu jeden egzemplarz umowy rodzice zwracają do przedszkola.

Komentarze są wyłączone.