Otwieramy przedszkole

11 maja tj. w najbliższy poniedziałek zostanie ponownie otwarte Przedszkole „SŁONECZKO”. Placówka będzie otwarta w godzinach od 7:00 – 15:00. Będziemy funkcjonować zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r.

Szczegółowe procedury postępowania w Przedszkolu „SŁONECZKO” zostaną opracowane na podstawie w/w wytycznych.

Prosimy o składanie deklaracji chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola poprzez założone kontakty grupowe.

Termin zgłoszenia dziecka do 06.05.2020 r. do godziny 14:00.

Pierwszeństwo korzystania z przedszkola będą miały dzieci zakwalifikowane zgodnie z wytycznymi GIS. W pierwszej kolejności powinny skorzystać dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także te dzieci których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Warunkiem przyjścia dziecka do przedszkola jest dostarczenie pisemnej zgody na mierzenie temperatury (według załączonego wzoru).

Komentarze są wyłączone.