COVID-19

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informujemy, iż w momencie uruchomienia placówki i związanej z tym bieżącej odpłatności konieczna będzie zmiana formy jej płatności. W związku z tym prosimy rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola „SŁONECZKO” w roku szkolnym 2019/2020, o przesłanie w trybie pilnym na adres [email protected] informacji o następującej treści: „Udostępniam mój adres e-mail w celu przetwarzania danych osobowych wynikających z konieczności regulowania miesięcznych opłat za przedszkole” oraz imię i nazwisko dziecka.

Komentarze są wyłączone.