REKRUTACJA 2018/2019

Harmonogram rekrutacji

dzieci do Przedszkola „SŁONECZKO”

na rok szkolny 2018/2019

  1. Od 1 marca do 16 marca – wydawanie i przyjmowanie „kart zgłoszenia dziecka do przedszkola” oraz pobieranie w/w kart na stronie internetowej www.sloneczko.edu.pl

  2. Od 19 marca do 29 marca – rozpatrywanie złożonych „kart zgłoszeń”.

  3. 30 marca – informacja o wynikach rekrutacji.

Dodaj odpowiedź

*