Uwaga! Odpłatność – kwiecień 2021

19 kwietnia, 2021

Informujemy, iż na udostępnione przez Państwa adresy e-mail została przesłana informacja dla rodziców dotycząca bieżącej odpłatności za miesiąc kwiecień 2021r. Odpłatność za przedszkole za bieżący miesiąc z powodu zamknięcia placówki została naliczona wyłącznie za okres od 19.04.2021 do 30.04.2021 tj. 10 dni roboczych. Termin płatności 26.04.2021r. 

UWAGA!!! Jeżeli na kwitariuszu nie widnieje numer konta bankowego to oznacza, iż na koncie dziecka widnieje nadpłata. Wpłacać należy tylko wtedy, gdy widoczny jest numer konta Przedszkola „SŁONECZKO”.

Regulamin odpłatności na rok szkolny 2020-2021

Odpłatność za przedszkole

8 kwietnia, 2021

Odpłatność za przedszkole za miesiąc kwiecień 2021 zostanie naliczona w momencie uruchomienia placówki.

UWAGA RODZICE!

7 kwietnia, 2021

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 2.1. od dnia 29 marca 2021r. do dnia 18 kwietnia 2021r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie przedszkoli. Na wniosek rodziców wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce, dyrektor organizuje zajęcia w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. Kontakt telefoniczny w w/w sprawie pod numerem telefonu (61)8122804 lub 506121951.

Dla pozostałych dzieci ustala się inny sposób realizowania zajęć przedszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wniosek  

Rozporządzenie str. 1, Rozporządzenie str. 2, Rozporządzenie str. 3, Rozporządzenie str. 4