Odpłatność 09/2021

8 września, 2021

Informujemy, iż na udostępnione przez Państwa adresy e-mail została przesłana informacja dla rodziców dotycząca bieżącej odpłatności za miesiąc wrzesień 2021r. Termin płatności 15.09.2021r.

W roku szkolnym 2021/2022 rodzice dzieci 6 letnich (rocznik 2015) realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego są zwolnieni ustawowo z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i ponoszą jedynie koszty wyżywienia.

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI rok szkolny 2021-2022

Uwaga! Na prośbę naszej placówki, adresy e-mail udostępnione na poczet regulowania miesięcznych opłat za przedszkole, potwierdzali wyłącznie nowi rodzice lub rodzice, którzy zmienili udostępniony adres e-mail używany w poprzednim roku szkolnym. Ustaliliśmy z producentami oprogramowania, iż nie ma możliwości nie otrzymania przez rodziców informacji o opłatach. Jeżeli jednak stoi coś na przeszkodzie ze strony Państwa poczty elektronicznej zawsze można zapytać o należną kwotę do zapłaty w naszej placówce. Zgodnie z obowiązującą umową opłaty za przedszkole są regulowane do 15 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy odpłatność.

Witamy w przedszkolu

3 września, 2021

Wakacje już za nami, a w naszym przedszkolu znów zrobiło się gwarnie i wesoło. Pierwsze dni przedszkolnej przygody są dla wszystkich wielkim przeżyciem. Starsze przedszkolaki z radością witają swoich kolegów, najmłodsze poznają swoje sale, kolegów i panie. Przed nami rok pełen zabawy, nowych wyzwań i ciekawych doświadczeń. Mamy nadzieję, że dzięki naszym staraniom i Państwa zaufaniu czas spędzony w przedszkolu będzie dla dzieci beztroską przygodą służącą poznawaniu świata i zawieraniu przyjaźni.

Zebrania z rodzicami

1 września, 2021

Zgodnie z wymogami GIS i MEN dotyczącymi zachowania reżimu sanitarnego, zebrania z rodzicami odbędą się w amfiteatrze (ogród przedszkolny) wg następującego harmonogramu:

wtorek 7 września 

godz. 1700 – grupa „Pszczółki

godz. 1800 – grupa „Biedronki”

środa 8 września

godz. 1700 – grupa „Troskliwe Misie”,

godz. 1800 – grupa „Motylki”

czwartek 9 września

godz. 1700 – grupa „Krasnoludki”,

godz. 1800 – grupa Żabki